Psicoactivat

Psicología Forense - Pericial psicològica

En què consisteix l'Informe Psicològic Pericial?

La Psicologia Forense i Pericial és una disciplina essencial en els processos judicials de tota índole, sense la qual resultaria molt complicat dirimir algunes qüestions en processos civils i penals.

L’Informe Psicològic Forense o Pericial és un document legal que aporta informació veraç, objectiva, i imparcial i que és presentat en processos judicials per a ajudar el jutge a prendre una decisió determinada en l’una o l’altra direcció. Com el seu nom indica, analitza i sintetitza informació relacionada amb els processos psicològics, per a això el psicòleg que elabora l’informe estudia el cas concret per a deixar per escrit les seves conclusions sobre el tema a investigar.

La realització d’aquest  Informe no fa que la piscóloga estigui “del costat” de qui el contracta “SOC PERIT DE PART, PERÒ NO ESTIC DE PART DE NINGÚ”, perquè l’avaluació i les conclusions són exhaustives segons la valoració realitzada de manera objectiva.

Possibles causes a explorar:

 • Valoració del progenitor o progenitors en casos de custòdia.
 • Valoració de l’ajust psicològic d’una persona (adult o menor).
 • Valoració de les seqüeles d’un possible Trastorn d’Estrès Posttraumàtic per un succés viscut.
 • Valoració de vivències de maltractament físic, psicològic.
 • Valoració en situacions d’Assetjament psicològic o Bullying.
 • Valoració en situacions d’abús o agressió sexual.

Recordar que  aquest tipus d’informes només poden ser realitzats per professionals de la psicologia qualificats (titulació en psicologia forense), i per això és important buscar a especialistes amb experiència en aquest àmbit.

Dades i informació del perit

IVET MERÍN

 • Nom i cognoms: Ivet Merín Pérez
 • Número de Col·legiada: 23408
 • Màster en Psicologia Clínica Legal i Forense, de la
 • Universitat Complutense de Madrid
 • Recerca premiada en un estudi relacionat amb agressions sexuals.
 • Realitzat en entorn penitenciari
 • Experiència laboral en Centre Penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
 • Membre del TIP de Justícia de Catalunya